Sáng tác: Phá trận tử - Tứ khởi yên trần tuế nguyệt (HCH)

 

破陣子

四起煙塵歲月

路途南北奔波

曾見霧中迷故土

槐序蜩鳴不近家

 孤雲戀夕斜 

古井梧桐落葉

金天何處飛花

沼里幾回留雁影

瑟瑟秋風兮未過

天邊望晚霞

PHÁ TRẬN TỬ

Tứ khởi yên trần tuế nguyệt

Lộ đồ nam bắc bôn ba

Tằng kiến vụ trung mê cố thổ

Hoè tự điều minh bất cận gia

Cô vân luyến tịch tà 

Cổ tỉnh ngô đồng lạc diệp

Kim thiên hà xứ phi hoa

Chiểu lí kỉ hồi lưu nhạn ảnh

Sắt sắt thu phong hề vị qua

Thiên biên vọng vãn hà 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/7/2023

Hoè tự 槐序: Cây hoè mùa hạ nở hoa, cho nên mùa hạ gọi là “hoè tự”. Dương Thận 杨慎 đời Minh trong Nghệ lâm phạt sơn – Hoè tự 艺林伐山 - 槐序có câu:

Hoè tự, chỉ hạ nhật dã

槐序, 指夏日也

(Hoè tự là chỉ ngày hạ)

Kim thiên 金天: Chỉ mùa thu. Theo thuyết ngũ hành thời cổ, thu thuộc kim, cho nên mùa thu gọi là “kim thiên” 金天, cũng gọi là “kim thu” 金金秋, “kim tố” 金素.

Previous Post Next Post