Sáng tác: Nhàn trung hảo (kì tam) (HCH)

 

閑中好

(其三)

閑中好

碧色秋天早

竹葉繞輕煙

東籬菊花傲 

NHÀN TRUNG HẢO

(kì tam)

Nhàn trung hảo

Bích sắc thu thiên tảo

Trúc diệp nhiễu khinh yên

Đông li cúc hoa ngạo

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/7/2023

Previous Post Next Post