Sáng tác: Nguyệt cung xuân - Trúc lâm dao bãi động phong lai (HCH)

 

月宮春

竹林搖擺動風來

黃昏倦鳥回

流霜輕下濕青苔

空門掩不開

暮鼓晨鐘從日月

雲迷霧鎖別塵埃

春夏秋冬四季

有人穿草鞋

NGUYỆT CUNG XUÂN

Trúc lâm dao bãi động phong lai

Hoàng hôn quyện điểu hồi

Lưu sương khinh há thấp thanh đài

Không môn yểm bất khai 

Cổ mộ thần chung tùng nhật nguyệt

Vân mê vụ toả biệt trần ai

Xuân hạ thu đông tứ quý

Hữu nhân xuyên thảo hài 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/7/2023

Previous Post Next Post