Sáng tác: Mộc lan hoa - Cửu Hạ lựu hoa khai mãn thụ (HCH)

 

木蘭花

九夏榴花開滿樹

涼夜蟪蛄聲不住

風裊裊月蒙蒙

笛曲忽聞何處

燈下閑看書論語

半部古人歸用此

太平盛治得豐收

可惜如今奚不守 

MỘC LAN HOA

Cửu Hạ lựu hoa khai mãn thụ

Lương dạ huệ cô thanh bất trú

Phong niễu niễu, nguyệt mông mông

Địch khúc hốt văn hà xứ

Đăng hạ nhàn khan thư Luận ngữ

Bán bộ cổ nhân quy dụng thử

Thái bình thịnh trị đắc phong thu

Khả tích như kim hề bất thủ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/7/2023

Cửu Hạ 九夏: Ba tháng mùa Hạ là 90 ngày, cho nên người xưa dùng “Cửu Hạ” để chỉ mùa Hạ

Huệ cô 蟪蛄: một loài ve sầu nhỏ.

Bán bộ cổ nhân quy dụng thử 半部古人歸用此: Điển xuất từ thành ngữ “Bán bộ Luận ngữ” 半部論語 (nửa bộ Luận ngữ). Thời cổ, bộ Luận ngữ 论语rất được tôn sùng, người ta cho rằng, nắm được một nửa bộ Luận ngữ thì có thể trị lí thiên hạ. Thành ngữ này cường điệu tính trọng yếu của việc học tập trứ tác kinh điển. 

Xuất xứ: Tống . La Đại Kinh 罗大经: Hạc Lâm Ngọc Lộ 鹤林玉露.

          Chính trị gia nổi tiếng Triệu Phổ 赵普 thời Bắc Tống lúc trẻ tòng quân, đọc sách không nhiều. Sau khi xuất nhậm Tể tướng, lúc xử lí công vụ thường nhân vì văn hoá thấp mà cảm thấy lực bất tùng tâm. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận 赵匡胤 biết rõ cái gốc của Triệu Phổ nên khuyên ông đọc sách. Thế là, Triệu Phổ mỗi khi lên triều xong về lại phủ liền đóng cửa đọc sách. Chẳng bao lâu học vấn của ông đã có sự tiến triển, có tác dụng tích cực đối với việc an định thiên hạ thời kì đầu triều Tống.

          Sau khi Tống Thái Tổ qua đời, em trai là Triệu Khuông Nghĩa 赵匡义 kế vị, sử xưng là Tống Thái Tông. Triệu Phổ vẫn đảm nhậm chức Tể tướng. Có người nói với Tống Thái Tông rằng Triệu Phổ bất học vô thuật, sách mà ông ta đọc chỉ là một bộ kinh điển Luận ngữ của Nho gia mà thôi, làm Tể tướng rất không thoả đáng. Thái Tông không cho là như thế, nói rằng:

          - Triệu Phổ đọc sách không nhiều, điều đó ta vốn biết. Nhưng nói ông ta chỉ đọc một bộ “Luận ngữ” 论语, ta không tin.

          Một lần nọ, Tống Thái Tông nói chuyện cùng Triệu Phổ, Thái Tông hỏi rằng:

          - Có người nói khanh chỉ đọc mỗi một bộ “Luận ngữ”, điều đó có đúng không?

          Triệu Phổ thành thực đáp rằng:

          - Những gì mà bình sinh thần biết, quả thực là không ngoài bộ “Luận ngữ”. Trước đây thần dùng nửa bộ “Luận ngữ” để giúp Thái Tổ bình định thiên hạ, hiện thần dùng nửa bộ “Luận ngữ” để giúp bệ hạ làm cho thiên hạ được thái bình.

          Về sau Triệu Phổ tuổi cao sức yếu, từ chức Tể tướng. Chẳng bao lâu Triệu Phổ bệnh và qua đời. Gia đình mở rương sách của ông, bên trong quả thực chỉ có một bộ Luận ngữ.

          (“Trung Quốc thành ngữ cố sự tổng tập” 中国成语故事总集 (tập 1). Chủ biên Đường Kì 唐麒. Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004)

Previous Post Next Post