Sáng tác: Lãng đào sa lệnh - Sương lộ bố thu thiên (HCH)

 

浪淘沙令

霜露布秋天

深夜啼鵑

墻頭月下映遊園

院落花香寂寞

切切寒蟬 

世事古今傳

開卷燈燃

古人留語集名篇

處世義仁廉恥重

希聖希賢

LÃNG ĐÀO SA LỆNH

Sương lộ bố thu thiên

Thâm dạ đề quyên

Tường đầu nguyệt há ánh du viên

Viện lạc hoa hương tịch mịch

Thiết thiết hàn thiền

Thế sự cổ kim truyền

Khai quyển đăng nhiên

Xử thế nghĩa nhân liêm sỉ trọng

Hi thánh hi hiền

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/7/2023

Hi thánh hi hiền 希聖希賢: “Hi” là mong đạt đến, mượn ý từ câu trong Thông thư – Chí học 通書 - 志學 của Chu Đôn Di 周敦頤đời Tống:

Thánh hi thiên, hiền hi thánh, sĩ hi hiền.

聖希天, 賢希聖, 士希賢

(Thánh nhân mong đạt đến cảnh giới tri thiên; người hiền mong đạt đến cảnh giới của thánh nhân; kẻ sĩ mong đạt đến cảnh giới của người hiền.)

Previous Post Next Post