Sáng tác: Chiêu Quân oán - Mạn mạn khê lưu thuỷ động (HCH)

 

昭君怨

慢慢溪流水動

數朵羅浮香夢

天下獨先春

外煙塵 

幾度風光好轉

三九嚴寒已變

訴不盡情懷

燕將來

CHIÊU QUÂN OÁN

Mạn mạn khê lưu thuỷ động

Sổ đoá La Phù hương mộng

Thiên hạ độc tiên xuân

Ngoại yên trần

Kỉ độ phong quang hảo chuyển

Tam cửu nghiêm hàn dĩ biến

Tố bất tận tình hoài

Yến tương lai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/7/2023

La phù hương mộng 羅浮香夢: Chỉ hoa mai. Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn. Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

Thiên hạ độc tiên xuân 天下獨先春: Mượn từ câu trong bài Đạo mai chi khí tiết 道梅之氣節 của Dương Duy Trinh 楊維楨 đời Nguyên:

Vạn hoa cảm hướng tuyết trung xuất

Nhất thụ độc tiên thiên hạ xuân

萬花敢向雪中出

一樹獨先天下春

(Muôn hoa nào dám nở hoa trong tuyết

Chỉ có hoa mai là nở trước nhất báo hiệu mùa xuân)

          Ý nói hoa mai không sợ tuyết lạnh, trong số muôn hoa, hoa mai nở hoa trước nhất, dự báo mùa xuân sắp đến, nhân đó hoa mai được dân gian xem là điềm cát tường truyền xuân báo hỉ.

Tam cửu nghiêm hàn 三九嚴寒: “Tam cửu” 三九 là cửu thứ 3 tính sau ngày Đông Chí 冬至, tức ngày thứ 19 đến ngày thứ 27. Nhìn chung “tam cửu” 三九là lúc lạnh nhất nên nói “tam cửu nghiêm hàn” 三九嚴寒. Bắt đầu từ Đông Chí gọi là “giao cửu” 交九 ý nói là bắt đầu lạnh. Cứ mỗi 9 ngày là 1 cửu, cửu đầu tiên gọi là “nhất cửu” , cửu thứ hai là “nhị cửu” , tính như thế cho đến “cửu cửu” 九九tức cửu thứ 9, số mãn cửu cửu bát nhất 九九八一 (chín chín tám mốt) là dừng. Lúc này coi như đã qua mùa đông, mùa xuân đến.

Previous Post Next Post