Dịch thuật: Mục Dã chi chiến

 

MỤC DÃ CHI CHIẾN

(Năm 1046 trước công nguyên)

          Chu Văn Vương 周文王sau 6 năm xưng vương đã bệnh và qua đời, thái tử Cơ Phát 姬发kế vị, hiệu Chu Vũ Vương 周武王. Vũ Vương sau khi nắm quyền, dùng Khương Thái Công 姜太公 làm “sư” (thầy), phụ trách quân sự, dùng em trai là Chu Công Đán 周公旦nắm quyền, phụ trách chính vụ, dùng Thiệu Công 召公 và Tất Công 毕公 làm trợ thủ, bày mưu tính kế, kì vọng tiếp tục sự nghiệp của Chu Văn vương. Đồng thời Vũ Vương còn đem đô thành Phong từ thời Văn Vương dời đến đất Hạo (nay là Tây An 西安Thiểm Tây 闪西), tất cả những việc làm đều để trong tương lai có thể lật đổ triều Thương. Khoảng năm 1048 trước công nguyên, Vũ Vương tại Mạnh Tân 孟津(nay là Mạnh Tân 孟津 Hà Nam 河南) cử hành nghi thức duyệt binh đại quy mô, sử xưng là “Mạnh Tân quan binh” 孟津观兵. Để kiểm nghiệm thực lực của mình, đồng thời khảo nghiệm mức độ trung thành của các chư hầu quốc đi theo người Chu, theo truyền thuyết, chư hầu tham gia duyệt binh có hơn 800 nhà, đều cho rằng “khả dĩ thảo phạt Thương Trụ liễu” 可以讨伐商纣了(có thể thảo phạt Trụ Vương 纣王 nhà Thương rồi), nhưng Chu Vũ Vương lại nói. “thời cơ hoàn vị thành thục” 时机还未成熟 (thời cơ vẫn chưa chín muồi). Chu Vũ Vương đã phát biểu “Mạnh Tân chi thệ” 孟津之誓 (lời thề Mạnh Tân) nổi tiếng trong lịch sử, đồng thời nói rõ nguyên nhân điều kiện diệt Thương vẫn chưa chín muồi, thế là lại thoái sư trở về. Đầu năm năm 1046 trước công nguyên, Vũ Vương đích thân mặc giáp thống lĩnh 45000 binh sĩ, còn có 3000 người của đội quân cảm tử, cùng với đội quân của những phong quốc khác cùng với người Chu từ sớm kết thành minh ước đã kết hợp lại, phía đông vượt qua Mạnh Tân, bắt đầu cuộc chiến tranh thảo phạt Trụ Vương. Nhưng nơi mà Vũ Vương đến, đã được chư hầu và bách tính ủng hộ, các nơi lần lượt quy phụ. Đến ngày 5 tháng 2, liên quân của Vũ Vương đã ở tại Mục Dã 牧野, ngoại ô của Thương đô triển khai thế trận quyết chiến với đội quân của Trụ Vương. Do bởi nhân tâm quy hướng, quân đội của Trụ Vương không còn có tâm chiến đấu, lần lượt trở giáo. Cho nên, quân đội nhà Chu dễ dàng giành được thắng lợi, lật đổ Trụ Vương.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 05/7/2023

Nguồn

TRUNG QUỐC THÔNG SỬ

中国通史

(quyển 1)

Biên soạn: Thiệu Sĩ Mai 邵士梅

                  Tưởng Tiểu Ba 蒋筱波

Tam Xuân xuất bản xã, 2008

Previous Post Next Post