Sáng tác: Vạn niên xuân - Xung phá song tiền (HCH)

 

萬年春

冲破窗前

一枝戴月羅浮夢

微風動

香透疏簾

筆硯琴書潤

寒蟲鳴

夜半繁霜重

別知己

草樹深沉

茶酒誰與共

VẠN NIÊN XUÂN

Xung phá song tiền

Nhất chi đới nguyệt La Phù mộng

Vi phong động

Hương thấu sơ liêm

Bút nghiễn cầm thư nhuận

Hàn trùng minh

Dạ bán phồn sương trọng

Biệt tri kỉ

Thảo thụ thâm trầm

Trà tửu thuỳ dữ cộng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/6/2023

La phù mộng 羅浮夢: Chỉ hoa mai. Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn. Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

Previous Post Next Post