Sáng tác: Tiểu trùng sơn - Thúc dĩ đa niên trần vị tiêu (HCH)

 

小重山

倏已多年塵未消

故鄉荒徑老

白雲飄

村前村後水東流

寒風裡

花落逐江潮

翹望得南風

解吾民之慍

得和風

阜民財又樂民心

天難問

誰作五弦琴

TIỂU TRÙNG SƠN

Thúc dĩ đa niên trần vị tiêu

Cố hương hoang kính lão

Bạch vân phiêu

Thôn tiền thôn hậu thuỷ đông lưu

Hàn phong lí

Hoa lạc trục giang triều

Kiều vọng đắc nam phong

Giải ngô dân chi uẩn

Đắc hoà phong

Phụ dân tài hựu lạc dân tâm

Thiên nan vấn

Thuỳ tác ngũ huyền cầm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/6/2023

Nam phong 南風:Trong Lễ kí – Nhạc kí 禮記 - 樂記có đoạn:

Tích giả Thuấn tác ngũ huyền cầm dĩ ca “Nam phong”.

昔者舜作五弦琴以歌南風

(Thời trước, Đế Thuấn làm ra đàn năm dây để hát bài “Nam phong”)

          Và trong Khổng Tử gia ngữ - Biện nhạc giải 孔子家语 - 辨乐解 cũng có đoạn:

          Tích giả Thuấn đàn ngũ huyền chi cầm, tạo “Nam phong” chi thi. Kì thi viết:

Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uấn hề.

Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề.

          昔者舜弹五弦之琴, 南风之诗. 其诗曰:

南风之薰兮, 可以解吾民之愠兮.

南风之时兮 可以阜吾民之财兮.’

          (Thời trước, Đế Thuấn đàn cây đàn năm dây, sáng tác bài thơ “Nam phong”. Lời thơ viết rằng:

          ‘Gió nam thổi mát, có thể giải trừ nỗi oán hận của dân ta.

          Gió nam thổi đúng lúc, có thể làm phong phú tài vật của dân ta’.)

Hoà phong 和风: tức “khải phong” 凯风, cũng chính là “nam phong” 南风, gió mùa hạ.

          Trong Thi – Bội phong – Khải phong - 邶风 - 凯风có câu:

Khải phong tự nam

凯风自南

(Khải phong từ phương nam thổi đến)

          Mã Thuỵ Thần 马瑞辰 trong Mao thi truyện tiên thông giải 毛诗传笺通解 có nói:

          Khải chi nghĩa bổn vi đại, cố “Quảng nhã” vân: ‘Khải, đại dã.’ Thu vi liễm nhi chủ sầu, hạ vi đại nhi chủ lạc, đại dữ lạc nghĩa chính tương nhân.

          凯之义本为大, 广雅: ‘, 大也.’ 秋为敛而主愁 夏为大而主乐, 大与乐义正相因.

          (Ý nghĩa của “khải” vốn là “đại” (lớn), cho nên trong “Quảng nhã” có nói: ‘Khải là đại.’ Mùa thu là “thu” (thu vào) chủ về “sầu” (buồn rầu), mùa hạ là “đại” (lớn), chủ về “lạc” (vui); “đại” và “lạc” về ý nghĩa nương vào nhau)

Previous Post Next Post