Sáng tác: Tích phân phi - Tự cổ nam nhi hồng hộc chí (HCH)

 

惜分飛

自古男兒鴻鵠志

一舉長飛萬里

大地江山美

月圓花好春光冀 

共掃煙塵清不起

決盡東流濁水

村落田蠶置

唱歌童叟皆歡喜 

TÍCH PHÂN PHI

Tự cổ nam nhi hồng hộc chí

Nhất cử trường phi vạn lí

Đại địa giang sơn mĩ

Nguyệt viên hoa hảo xuân quang kí 

Cộng tảo yên trần thanh bất khỉ

Quyết tận đông lưu trọc thuỷ

Thôn lạc điền tàm trí

Xướng ca đồng tẩu giai hoan hỉ.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/6/2023

 

Previous Post Next Post