Sáng tác: Thiếu niên du - Thiếu niên tráng chí bất ngôn sầu (HCH)

 

少年遊

少年壯志不言愁

高天上流雲

黃昏小唱

一壺老酒

月是故鄉明

山歌好比春江水

江南桂花香

父老鄉親

越來越好

人間第一情

THIẾU NIÊN DU

Thiếu niên tráng chí bất ngôn sầu

Cao thiên thượng lưu vân

Hoàng hôn tiểu xướng

Nhất hồ lão tửu

Nguyệt thị cố hương minh

Sơn ca hảo tỉ xuân giang thuỷ

Giang Nam quế hoa hương

Phụ lão hương thân

Việt lai việt hảo

Nhân gian đệ nhất tình

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/6/2023

Bài từ này, cả 10 câu đều là tiêu đề của 10 bài hát Trung Quốc.

Previous Post Next Post