Sáng tác: Phụng cô phi - Xuân hạ chí thanh thanh điệp (HCH)

 

鳳孤飛

春夏至青青疊

五片紅花瓣

葉子前端開裂

可愛甚

羊蹄甲

田氏分家離手足

花衰綠

弟兄和睦

家業昌隆花又復

得平安幸福

 

PHỤNG CÔ PHI

Xuân hạ chí thanh thanh điệp

Ngũ phiến hồng hoa biện

Diệp tử tiền đoan khai liệt

Khả ái thậm

Dương đề giáp

Điền thị phân gia li thủ túc

Hoa suy lục

Đệ huynh hoà mục

Gia nghiệp xương long hoa hựu phục

Đắc bình an hạnh phúc

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/6/2023 

Hoa Dương tử kinh

Dương tử kinh 洋紫荆, còn gọi Tử kinh hoa 紫荆花, Hồng hoa Dương đề giáp 红花羊蹄甲, ta quen gọi là cây móng bò (cây hoàng hậu), …. Hoa tượng trưng cho huynh đệ hoà mục, gia nghiệp hưng vượng.

          Truyền thuyết về cây Tử kinh. Thời Nam triều, ba anh em nhà nọ là Điền Chân 田真, Điền Khánh 田庆, Điền Quảng 田广 phân chia gia tài. Sau khi phân chia thoả đáng, còn lại trong sân một cây Tử kinh 紫荆. Đêm đến ba anh em bàn bạc sẽ chặt cây ra làm 3 đoạn, mỗi người lấy một đoạn. Ngày hôm sau, lúc Điền Chân đến để chặt cây, phát hiện cây đã khô héo, dường như bị thiêu đốt. Điền Chân chấn động liền nói với hai người em: “Đây vốn là cây, nghe nói sẽ bị chặt làm 3 đoạn liền khô héo. Chúng ta không bằng cây, lại còn đòi chia gia tài.” Ba anh em đều thương cảm, quyết định không chặt cây nữa, cây ngay lập tức sống lại. Lúc đêm cuối năm, ba anh em cảm động, đem gia tài đã chia hợp lại, từ đó không nhắc đến việc phân chia gia tài nữa. Về sau cây “Tử kinh” được dùng làm điển cố xưng tặng anh em hoà mục.

Theo https://m.juandie.com/huayu/10137.html

Previous Post Next Post