Sáng tác: Nhất tiễn mai - Đại đạo Dương Quan độc mộc kiều (HCH)

 

一剪梅

大道陽關獨木橋

何故來侵

鼓暮鐘朝

寒來暑往不相干

葉綠花陰

雨暗晴昭

計自風雲動蕩飄

獸亂禽離

草樹蕭條

山沉海默總無非

月落星移

寂寞孤寥

NHẤT TIỂN MAI

Đại đạo Dương Quan độc mộc kiều

Hà cố lai xâm

Cổ mộ chung triêu

Hàn lai thử vãng bất tương can

Diệp lục hoa âm

Vũ ám tình chiêu

Kế tự phong vân động đãng phiêu

Thú loạn cầm li

Thảo thụ tiêu điều

Sơn trầm hải mặc tổng vô phi

Nguyệt lạc tinh di

Tịch mịch cô liêu

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/6/2023

Đại đạo Dương Quan độc mộc kiều 大道陽關獨木橋: Điển xuất từ câu ngạn ngữ dân gian Trung Quốc:

“Nễ tẩu nễ đích Dương Quan đạo, ngã quá ngã đích độc mộc kiều”

你走你的陽關道, 我過我的獨木橋

(Anh đi đường Dương Quan của anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi),

ý nói mỗi người đi đường đi của mình, không liên can gì với nhau, nước sông không phạm nước giếng.

Previous Post Next Post