Sáng tác: Nhãn nhi mi - Tân nguyệt đương không chiếu khê mai (HCH)

 

眼兒眉

新月當空照溪梅

夜靜暗香來

羅浮舊夢

涼風吹動

遍野花開 

凌寒孤傲為清客

無語訴情懷

深沉歲月

一枝春現

不到天台

NHÃN NHI MI

Tân nguyệt đương không chiếu khê mai

Dạ tĩnh ám hương lai

La Phù cựu mộng

Lương phong xuy động

Biến dã hoa khai

Lăng hàn cô ngạo vi thanh khách

Vô ngữ tố tình hoài

Thâm trầm tuế nguyệt

Nhất chi xuân hiện

Bất đáo Thiên Thai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/6/2023

Ám hương 暗香: Điển xuất từ câu thơ trong Sơn viên tiểu mai 山園小梅 (bài 1) của Lâm Bô 林逋đời Tống:

Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển

  Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn

疏影横斜水清浅

暗香浮动月黄昏

(Bóng hoa mai thưa nằm ngang soi trên dòng nước cạn trong,

Mùi hương ngầm thoang thoảng dưới trăng lúc buổi hoàng hôn.)

La phù 羅浮: Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn. Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

Thanh khách 清客: biệt xưng của hoa mai. Diêu Khoan 姚宽đời Tống trong Tây khê tùng ngữ thập khách 西溪丛语十客 có viết:

Mai hoa vi thanh khách

梅花为清客

(Hoa mai gọi là thanh khách)

Previous Post Next Post