Dịch thuật: Đông Vương Công là vị thần tiên như thế nào

 

ĐÔNG VƯƠNG CÔNG LÀ VỊ THẦN TIÊN NHƯ THẾ NÀO

          Đông Vương Công 东王公 còn gọi là “Đông Vương Phụ” 东王父, “Đông Mộc Công” 东木公, “Đông Hoa Đế Quân” 东华帝君.

          Theo ghi chép trong Thần dị kinh 神异经, Đông Vương Công đầu tóc bạc trắng, thân người, mặt chim, đuôi hổ, cư trú ở thạch thất nơi núi hoang phía đông. Đạo giáo đã thần hoá làm lãnh tụ nam tiên cư trú nơi đông hải, được hoá sinh từ khí của Đông Hoa chí chân 东华至真, phàm nam tử trong cả thiên thượng thiên hạ, người nào đắc đạo đăng tiên, có tên trong sổ bộ, tất do ông làm chủ. Đầu đời Hán có câu đồng dao rằng:

Trứ thanh quần

Nhập thiên môn

Ấp Kim Mẫu

Bái Mộc Công.

著青裙

入天门

揖金母

拜木公

(Mặc váy xanh

Vào thiên môn

Lạy Kim Mẫu

Bái Mộc Công)

          Ý nói người đời thành tiên thăng thiên, trước tiên phải yết kiến Kim Mẫu, sau đó bái Mộc Công, mới được lên cửu tiêu, vào điện Tam Thanh 三清, lễ Thái Thượng Lão Quân 太上老君, hầu Nguyên Thuỷ Thiên Tôn 元始天尊.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 07/6/2023

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post