Sáng tác: Ngô đồng ảnh - Canh dĩ thâm (HCH)

 

梧桐影

更已深

蟲聲弄

弦月掛弓花又香

風吹後院芭蕉動

NGÔ ĐỒNG ẢNH

Canh dĩ thâm

Trùng thanh lộng

Huyền nguyệt quải cung hoa hựu hương

Phong xuy hậu viện ba tiêu động 

NGÔ ĐỒNG ẢNH

Đêm đã sâu

Tiếng côn trùng vang vọng

Trăng khuyết treo cung giữa trời, hoa toả mùi hương

Gió thổi đến, khóm chuối sau vườn lay động 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/6/2023 

Previous Post Next Post