Sáng tác: Chương Đài liễu - Đông li cúc (HCH)

 

章台柳

東籬菊

東籬菊

瀟灑凌寒枝葉綠

九月秋來又盛開

盡帶金甲重陽日

CHƯƠNG ĐÀI LIỄU

Đông li cúc

Đông li cúc

Tiêu sái lăng hàn chi diệp lục

Cửu nguyệt thu lai hựu thịnh khai

Tận đới kim giáp Trùng dương nhật

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/6/2023 

Tận đới kim giáp 盡帶金甲:  Mượn ý từ câu bài “Bất đệ hậu phú cúc” 不第後賦菊 của Hoàng Sào 黃巢 đời Đường:

Mãn thành tận đới hoàng kim giáp

满城盡带黄金甲

(Khắp cả kinh thành đều mặc áo giáp vàng)

Previous Post Next Post