Dịch thuật: Trâm anh chung đỉnh dấu nhà sẵn đây (976) (Nhị độ mai)

 

TRÂM ANH CHUNG ĐỈNH DẤU NHÀ SẴN ĐÂY (976)

          Trâm anh 簪纓: “Trâm” là cây trâm cài đầu; “anh” là dây mũ.

          “Trâm anh” 簪纓là vật vào thời cổ dùng để trang sức trên mũ của đạt quan quý nhân, về sau mượn dùng để chỉ quan lại hoặc gia đình hiển quý.

          Chung đỉnh 钟鼎 / 鐘鼎: cũng nói là “đỉnh chung”. “Đỉnh” : Đồ dùng để nấu và đựng thức ăn thời cổ; “chung”  là cái chuông. Thành ngữ “Chung minh đỉnh thực” 钟鸣鼎食 dùng đỉnh để nấu và đựng thức ăn, đánh chuông để báo hiệu giờ ăn. Hình dung cuộc sống quý tộc xa hoa. 

          Trong Sử kí – Hoá thực liệt truyện 史记 - 货食列传 có ghi:

          Sái tước, bạc kĩ dã, nhi Chất thị đỉnh thực. Vị bô, giản vi nhĩ, Trạc thị liên kị. Mã y thiển phương, Trương Lí kích chung.

洒削, 薄技也, 而郅氏鼎食. 胃脯, 简微耳, 浊氏连骑. 马医浅方, 张里击钟.

          (Mài dao là nghề mọn, mà họ Chất giàu đến mức bày đỉnh ra ăn. Bán ruột dê là việc nhỏ, mà họ Trạc giàu đến mức xe ngựa thành hàng. Trị bệnh cho ngựa là y thuật nông cạn, mà Trương Lí giàu đến mức đánh chuông báo hiệu đến giờ ăn.)

https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%A7%E6%AE%96%E5%88%97%E4%BC%A0

          Và trong bài Đằng Vương các tự 滕王阁序 của Vương Bột 王勃 đời Đường có câu:

Lư diêm phác địa, chung minh đỉnh thực chi gia

闾阎扑地, 钟鸣鼎食之家

(Nhà cửa bày la liệt khắp mặt đất, đều là những nhà giàu sang, thuộc loại bày đỉnh đánh chuông)

Công danh tuổi ấy đương vừa

Trâm anh chung đỉnh dấu nhà sẵn đây

(Nhị độ mai 975 - 976)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 15/6/2023

Previous Post Next Post