Câu đối: Lộ thượng đại thụ diệp mạn động

 


路上大樹葉慢動

園中鮮花香輕飄

Lộ thượng đại thụ diệp mạn động

Viên trung tiên hoa hương khinh phiêu

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/6/2023

Previous Post Next Post