Câu đối: Kiều hạ thuỷ thanh lưu mộ nhật

 

橋下水清流暮日

橋邊柳綠浴斜暉

Kiều hạ thuỷ thanh lưu mộ nhật

Kiều biên liễu lục dục tà huy

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/6/2023

Lấy ý từ hai câu 169 và 170 trong “Truyện Kiều”:

Dưới cầu  nước chảy trong veo

Bên cầu tơ liễu bóng chiều la tha

(Sưu tầm, khảo chú: Nguyễn Thế - Phan Anh Dũng

Hiệu đính chữ Nôm: Nguyễn Đinh Thảng) 

Previous Post Next Post