Sáng tác: Ức Giang Nam - Minh điều dạ (HCH)


憶江南

鳴蜩夜

碧落掛金輪

室內深沉香石硯

庭中寂靜映書窗

舉目看天空

ỨC GIANG NAM

Minh điều dạ

Bích lạc quải kim luân

Thất nội thâm trầm hương thạch nghiễn

Đình trung tịch tĩnh ánh thư song

Cử mục khán thiên không

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/5/2023 

Minh điều 鳴蜩: “Điều” là con ve. Tháng Năm ve từ dưới đất bò lên cây bắt đầu kêu. nhân đó tháng Năm có biệt xưng là “minh điều”.

Trong Thi – Bân phong – Thất nguyệt - 豳風 - 七月có câu:

Tứ nguyệt tú yêu

Ngũ nguyệt minh điều

四月秀葽

五月鳴蜩

(Tháng Tư cỏ tú yêu kết hạt

Tháng Năm ve bắt đầu kêu)

Bích lạc 碧落: Chỉ bầu trời. Đạo giáo gọi thiên giới là “bích lạc”. Trong Trường hận ca 长恨歌của Bạch Cư Dị 白居易có câu:

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

上穷碧落下黄泉

两处茫茫皆不见

(Trên đến bích lạc dưới đến hoàng tuyền

                                Cả hai nơi đó đều mênh mông không thấy dấu vết) 

Previous Post Next Post