Sáng tác: Tuý hoa âm - Nhất cách thiên trùng vân vụ chí (HCH)

 

醉花陰

一隔千重雲霧至

草樹花凋墜

 萬里逐孤篷

海闊天空

掩映斜陽睡 

風霜倦鳥歸何處

不盡長流水

日日望鄉音

世事升沉

 借問何時止

TUÝ HOA ÂM

Nhất cách thiên trùng vân vụ chí

Thảo thụ hoa điêu truỵ

Vạn lí trục cô bồng

Hải khoát thiên không

Yếm ánh tà dương thuỵ 

Phong sương quyện điểu quy hà xứ

Bất tận trường lưu thuỷ

Nhật nhật vọng hương âm

Thế sự thăng trầm

Tá vấn hà thời chỉ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/5/2023

Previous Post Next Post