Sáng tác: Trường mệnh nữ - Xuân dục lão (HCH)

 

長命女

春欲老

慢慢微風吹綠草

鳥囀枝頭鬧

蝶夢光陰如箭

鬢上秋霜忽到

處境從容常笑道

體健心安好

TRƯỜNG MỆNH NỮ

Xuân dục lão

Mạn mạn vi phong xuy lục thảo

Điểu chuyển chi đầu náo 

Điệp mộng quang âm như tiễn

Mấn thượng thu sương hốt đáo

Xử cảnh thung dung thường tiếu đạo

Thể kiện tâm an hảo

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/5/2023

 

Previous Post Next Post