Dịch thuật: Những tài thao lược kinh luân đâu nào (902) (Nhị độ mai)

 

NHỮNG TÀI THAO LƯỢC KINH LUÂN ĐÂU NÀO (902) 

          Thao lược: Tức “Lục thao” và “Tam lược”, hai bộ trứ tác quân sự trọng yếu thời cổ, về sau phiếm chỉ binh thư, binh pháp.

          Lục thao 六韬: cũng xưng là Thái Công lục thao 太公六韬, Thái Công binh pháp 太公兵法, là bộ phận binh pháp trong điển tịch “Thái Công” 太公 nổi tiếng của Hoàng Lão Đạo gia thời Tiên Tần, là bộ phận tổ thành trọng yếu của di sản văn hoá quân sự cổ điển Trung Quốc. Nội dung của nó rất rộng, tư tưởng tinh thâm, là sự thể hiện tập trung tinh hoa tư tưởng quân sự cổ đại Trung Quốc. Tương truyền Lục thao do Khương Thái Công Lã Vọng 姜太公吕望 biên soạn, nhưng từ đời Tống đến nay có nhiều người chất nghi. Lục thao phân ra lấy làm văn , võ , long , hổ, báo , khuyển  làm tiêu đề, mối loại một quyển, tổng cộng 60 quyển, gần 2 vạn chữ.

          Tam lược 三略: cũng xưng là Hoàng Thạch Công tam lược 黄石公三略, là trứ tác quân sự nổi tiếng thời cổ của Trung Quốc, thuộc binh thư của Đạo gia, tương truyền tác giả là Đạo gia ẩn sĩ Hoàng Thạch Công 黄石公 đầu đời Hán. Tam lược phân làm thượng lược 上略, trung lược 中略, hạ lược 下略, tổng cộng hơn 3800 chữ.

          Kinh luân 經綸: Việc gỡ rồi sắp xếp đầu mối các sợi tơ lại và xe lại thành dây gọi chung là “kinh luân”. Dẫn đến ý nghĩa trị lí đại sự quốc gia. Về sau dùng với ý nghĩa có tài năng trị lí đất nước. 

Vẻ chi một chút Hồ trần

Những tại thao lược, kinh luân đâu nào?

(Nhị độ mai 901 - 902)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 18/5/2023

Previous Post Next Post