Sáng tác: Tố trung tình - Trì trung lục cái vọng thanh thiên (HCH)

 

訴衷情

池中綠蓋望青天

夏日伴宮仙

污泥不染通直

不蔓不枝蕃 

香可愛

色明鮮

濯清漣

不妖毋褻

茂叔稱焉

天下稱焉

TỐ TRUNG TÌNH

Trì trung lục cái vọng thanh thiên

Hạ nhật bạn cung tiên

Ô nê bất nhiễm thông trực

Bất mạn bất chi phiền

Hương khả ái

Sắc minh tiên

Trạc thanh liên

Bất yêu vô tiết

Mậu Thúc xưng yên

Thiên hạ xưng yên 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 04/5/2023

Bài từ này dựa theo bài Ái liên thuyết 愛蓮說của Chu Đôn Di 周敦頤.

Cung tiên 宮仙: Tức “Thuỷ cung tiên tử” 水宮仙子, biệt xưng của hoa sen.

Mậu Thúc 茂叔: Tên tự của Chu Đôn Di 周敦頤 đời Tống (1017 – 1073). Bài “Ái liên thuyết” 愛蓮說của ông rất nổi tiếng.

ÁI LIÊN THUYẾT

          Thuỷ lục thảo mộc chi hoa, khả ái giả thậm phiền. Tấn Đào Uyên Minh độc ái cúc, tự Lí Đường lai, thế nhân thạnh ái mẫu đơn; dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi, hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên.

          Dư vị cúc, hoa chi ẩn dật giả dã; mẫu đơn, hoa chi phú quý giả dã; liên, hoa chi quân tử giả dã. Y! Cúc chi ái, Đào hậu tiển hữu văn; liên chi ái, đồng dư giả hà nhân? Mẫu đơn chi ái, nghi hồ chúng hĩ.

                                                                                           (Chu Đôn Di)

NÓI VỀ VIỆC YÊU HOA SEN

          Hoa của các loài cây cỏ mọc ở dưới nước trên bờ, loại đáng yêu rất nhiều. Đào Uyên Minh đời Tấn chỉ riêng yêu hoa cúc. Từ nhà Đường họ Lí đến nay, người đời rất yêu hoa mẫu đơn. Ta chỉ riêng yêu hoa sen mọc nơi bùn lầy mà không nhiễm, tắm gội trong sóng nước trong mà không có vẻ lả lơi. Trong rỗng, ngoài thẳng, không bò lan, không đâm cành, hương càng xa càng thanh khiết, từ dưới nước mọc lên dong dỏng cao, chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn, chứ không thể đến gần mà nâng niu sờ mó.

          Ta cho rằng: Cúc là loài hoa ẩn dật trong số các loài hoa; Mẫu đơn là loài hoa phú quý trong số các loài hoa; Sen là loài hoa quân tử trong số các loài hoa. Ôi! Nói về yêu hoa cúc, sau họ Đào thì ít có nghe; nói về yêu hoa sen, người cùng với ta là ai; Còn nói về yêu hoa mẫu đơn, chắc là thích hợp với nhiều người lắm vậy.

Previous Post Next Post