Sáng tác: Nam hương tử - Bích thuỷ thanh thiên (HCH)

 

南鄉子

碧水青天

垂絲楊柳接湖邊

桂棹蘭舟開白浪

豪爽

一曲漁歌聲浩蕩

NAM HƯƠNG TỬ

Bích thuỷ thanh thiên

Thuỳ ti dương liễu tiếp hồ biên

Quế trạo lan chu khai bạch lãng

Hào sảng

Nhất khúc ngư ca thanh hạo đãng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/5/2023 

Quế trạo 桂棹: Mái chèo làm bằng cây quế.

Lan chu 蘭舟: Thuyền làm bằng gỗ mộc lan, một loại hương mộc, cũng gọi là  “mộc lan thuyền” 木兰船.

Previous Post Next Post