Sáng tác: Điệp luyến hoa - Bách sắc xuân hoa tranh tú hảo (HCH)

 

蝶戀花

百色春花爭秀好

嫋嫋春風

露滴霑春草

鳥囀連聲春意鬧

墻頭映射春光早

漫漫天空春氣到

聚散春雲

萬樹春山靠

江上船移春水浩

青陽喜訊迎春報

ĐIỆP LUYẾN HOA

Bách sắc xuân hoa tranh tú hảo

Niễu niễu xuân phong

Lộ đích triêm xuân thảo

Điểu chuyển liên thanh xuân ý náo

Tường đầu ánh xạ xuân quang tảo

Mạn mạn thiên không xuân khí đáo

Tụ tán xuân vân

Vạn thụ xuân sơn kháo

Giang thượng thuyền di xuân thuỷ hạo

Thanh dương hỉ tấn Nghinh xuân báo

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/5/2023 

Xuân ý náo 春意鬧: Mượn theo bài từ điệu Ngọc lâu xuân 玉樓春 của Tống Kì 宋祁đời Tống

Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo

紅杏枝頭春意鬧

(Hồng hạnh đầu cành xuân ý rộn.)

Thanh dương 青陽: Nhã xưng của mùa xuân. Mùa xuân khí dương ôn hoà trong trẻo, dùng “Thanh dương” để chỉ mùa xuân.

Hỉ tấn 喜訊: Tin tức tốt đẹp khiến người ta vui mừng.

Nghinh xuân 迎春: Tức Nghinh xuân hoa. Loài hoa này ngay sau mùa đông, bắt đầu vào xuân đã nở rộ những bông hoa nhỏ với sắc vàng tươi, như mang ý xuân đến cho mọi người, nên hoa có tên là “Nghinh xuân”.

Previous Post Next Post