Sáng tác: Hảo sự cận - Cửu hạ ánh sơn hồng (HCH)

 

好事近

九夏映山紅

遠照斜陽反復

山上又開躑躅

億萬千枝綠

幽愁日夜嘯子規

長使心憂鬱

清夜鵑啼一曲

杜宇杜鵑蜀

HẢO SỰ CẬN

Cửu hạ ánh sơn hồng

Viễn chiếu tà dương phản phục

Sơn thượng hựu khai Trịch trục

Ức vạn thiên chi lục

U sầu nhật dạ khiếu Tử quy

Trường sử tâm ưu uất

Thanh dạ quyên đề nhất khúc

Đỗ Vũ Đỗ quyên Thục

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/5/2023

Hoa Đỗ quyên có nhiều biệt danh, đời Đường có 5 tên gọi như Sơn thạch lựu 山石榴, Sơn lựu 山榴, Sơn trịch trục 山踯躅, Trịch trục 踯躅, Hồng trịch trục 红踯躅. Từ thời Tống trở đi còn có các tên như Ánh sơn hồng 映山红, Thạch nham 石岩,

Truyền thuyết kể rằng ngày xưa ở nước Thục có một vị vua tên là Đỗ Vũ 杜宇 rất yêu thương hoàng hậu. Sau vua bị gian thần hãm hại chết oan ức hồn hoá thành chim Đỗ quyên, hàng ngày cất lên những tiếng kêu ai oán trong vườn hoa của hoàng hậu. Nước mắt rơi xuống là từng giọt máu tươi, nhuốm đỏ các cánh hoa xinh đẹp, cho nên người đời sau gọi đó là hoa Đỗ quyên.

          Hoàng hậu nghe được tiếng kêu ai oán của chim Đỗ quyên, thấy được máu tươi rỏ xuống mới biết đó là linh hồn của chồng mình hoá thành. Do quá đau buồn, ngày đêm gào lên: “tử quy, tử quy” nên cuối cùng cũng qua đời, linh hồn của bà hoá thành loài hoa Đỗ quyên đỏ như lửa nở đầy khắp núi đồi. Hoa Đỗ quyên cùng chim Đỗ quyên luôn gần nhau cho nên hoa Đỗ quyên cũng còn được gọi là Ánh sơn hồng. Đây chính là điển cố “Đỗ quyên đề huyết” 杜鵑啼血 (Đỗ quyên kêu rỏ máu), “Tử quy ai minh” 子規哀鳴 (chim Tử quy kêu ai oán). Lí Bạch ở bài Tuyên Thành kiến Đỗ quyên hoa 宣城見杜鵑花 (có thuyết cho là của Đỗ Phủ) viết rằng:

Thục quốc tằng văn Tử quy điểu,

 Tuyên thành hoàn kiến Đỗ quyên hoa

Nhất khiếu nhất hồi trường nhất đoạn

Tam xuân tam nguyệt ức Tam Ba

蜀国曾闻子规鸟

宣城还见杜鹃花

一嘯一回腸一斷

三春三月憶三巴

(Nơi nước Thục từng nghe tiếng chim Tử quy,

Nay ở Tuyên thành lại thấy hoa Đỗ quyên

Nghe chim kêu từng tiếng mà đứt từng đoạn ruột

Ba xuân ba tháng nhớ mãi đến Tam Ba)

Tam Ba tức Ba quận 巴郡, Ba Đông 巴東, Ba Tây 巴西, chỉ nước Thục, nay là Tứ Xuyên.

Previous Post Next Post