Sáng tác: Canh lậu tử - Khứ như thoa (HCH)

 

更漏子

去如梭

飛似箭

看幾十多年轉

塵撲面

起風波

遠方何處花

烏兔走

 布雲狗

滄海變桑田後

蒲坂漏

待平陽

望其堯舜王

CANH LẬU TỬ

Khứ như thoa

Phi tự tiễn

Khan kỉ thập đa niên chuyển

Trần phác diện

Khởi phong ba

Viễn phương hà xứ hoa

Ô thố tẩu

Bố vân cẩu

Thương hải biến tang điền hậu

Bồ Phản lậu

Đãi Bình Dương

Vọng kì Nghiêu Thuấn vương 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/5/2023 

Bồ Phản蒲坂: Đế Thuấn kiến đô tại Bồ Phản 蒲坂 (nay là thành phố Vĩnh Tế 永济 tỉnh Sơn Tây 山西)

Bình Dương 平陽 / 平阳: Đế Nghiêu sau khi kế vị, kiến đô tại Bình Dương 平阳 (nay là thành phố Lâm Phần 临汾 tỉnh Sơn Tây 山西)

Trong Trung Quốc văn hoá yếu lược 中国文化要略 của Trình Dụ Trinh 程裕祯  liên quan đến Bình Dương 平阳 và Bồ Phản 蒲坂có ghi:

          Nghiêu kế vị hậu kiến đô vu Bình Dương (kim Sơn Tây tỉnh Lâm Phần thị)

          尧继位后, 建都于平阳 (今山西省临汾市)

Đế Nghiêu sau khi kế vị kiến đô tại Bình Dương (nay là thành phố Lâm Phần tỉnh Sơn Tây)

          Tha kế vị hậu, kiến đô Bồ Phản (tại kim Sơn Tây tỉnh Vĩnh Tế thị)

          他继位后, 建都于蒲坂 (在今山西省永济市)

Đế Thuấn sau khi kế vị, kiến đô tại Bồ Phản (nay là thành phố Vĩnh Tế tỉnh Sơn Tây)

          (Theo Trung Quốc văn hoá yếu lược中国文化要略 của Trình Dụ Trinh程裕祯Bắc Kinh: Ngoại ngữ giáo học dữ nghiên cứu xuất bản xã, 2017)

Về âm Hán Việt của chữ .

          - Theo Khang Hi tự điển

          Chữ bính âm fǎn      

          Quảng vận 廣韻, Tập vận 集韻, Vận hội 韻會đều phiên thiết là 甫遠 (phủ viễn). Âm (phản).

          Và ghi rằng:

          Hựu địa danh. Bồ Phản, tại Bồ Thành đông. “Đế Vương thế kỉ”: Thuấn đô Bồ Phản.

          又地名. 蒲坂, 在蒲城東帝王世紀”: 舜都蒲坂.

          (Và là địa danh. Bồ Phản, tại phía đông Bồ Thành, Trong “Đế vương thế kỉ” có ghi: Ông Thuấn kiến đô tại Bồ Phản).

(“Khang Hi tự điển”, Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2003, trang 156)

- Hán Việt tự điển của Thiều Chửu, chữ cũng có âm đọc là “phản”.

          - Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng của Nguyến Tôn Nhan chữ cũng có âm đọc là “phản”. 

Previous Post Next Post