Sáng tác: Bốc toán tử - Lộ viễn hựu hoàng hôn (HCH)

 

卜算子

路遠又黃昏

不斷來人問

故里何花紅白開

只恐人去盡

草樹路旁搖

日日狂風起

到處喧嘩不息聲

海角天涯避

BỐC TOÁN TỬ

Lộ viễn hựu hoàng hôn

Bất đoạn nhân lai vấn

Cố lí hà hoa hồng bạch khai

Chỉ khủng nhân khứ tận

Thảo thụ lộ bàng dao

Nhật nhật cuồng phong khỉ

Đáo xứ huyên hoa bất tức thanh

Hải giác thiên nhai tị

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/5/2023

Previous Post Next Post