Dịch thuật: Thưởng hôn

 

THƯỞNG HÔN

          “Thưởng hôn” 抢婚 (cướp hôn) là một hôn tục của xã hội nguyên thuỷ, tức hôn nhân với phương thức do phía nam thông qua việc cướp lấy cô gái của bộ tộc khác, cũng gọi là “lược đoạt hôn” 掠夺婚.

          Hình thức “thưởng hôn” hiện đại có nét đặc sắc dân tục. Nam nữ đôi bên sau khi tự do luyến ái, được gia trưởng đồng ý, quyết định thành hôn, hai bên định ngày cướp hôn. Bên nhà gái 7 ngày trước đó đem cô dâu quản chặt, không cho ra khỏi nhà, cũng không được gặp người ngoài. Cô dâu chỉ mặc nội ý, hai tay hai chân bị trói, nhốt trong phòng ngủ, bình thường đặc biệt chọn lấy 4 cô gái đã có chồng canh giữ. Trước hôn nhân 3 ngày, bên nhà trai chọn mấy anh con trai mạnh khoẻ trong số bàn bè thân hữu, do anh em của chú rể dẫn đầu, đem một con heo, gánh một thùng rượu, mang theo nhiều dây thừng đến nhà gái đón dâu. Đội ngũ này đã trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm ở nhà gái, cô dâu bị cướp đưa ra theo cửa sau, đồng thời cũng chưa tháo dây ra ngay, mà trước tiên tháo giày thêu của cô dâu, khều nơi lòng bàn chân cho đến khi cô ta cười (biểu thị cho phép hôn sự), lúc đó mới tháo dây trói ra, cử hành hôn lễ.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 05/4/2023)

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3000个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Nam Xương: Giang Tây mĩ thuật xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post