Dịch thuật: Tạ Vương mấy chốn Nguyễn Đào mấy nơi (804) (Nhị độ mai)

 

TẠ VƯƠNG MẤY CHỐN NGUYỄN ĐÀO MẤY NƠI (804)

          Tạ Vương: Tức Tạ An 谢安và Vương Đạo 王导.

         Tạ An 谢安 (năm 320 – năm 385): Tự An Thạch 安石, hiệu Đông Sơn 东山, chính trị gia, quân sự gia thời Đông Tấn, người Thiệu Hưng 绍兴 Chiết Giang 浙江, tổ tịch tại Dương Hạ 阳夏Đông quận 东郡 (nay thuộc Thái Khang 太康Nam 河南). Ông xuất thân danh môn vọng tộc.

          Vương Đạo 王导 (năm 276 – năm 339): Tự Mậu Hoằng 茂弘, tiểu tự Xích Long 赤龙, người huyện Lâm Nghi 临沂quận Lang Da 琅琊 (nay là thành phố Lâm Nghi 临沂tỉnh Sơn Đông 山东). Ông là con của Đông Tấn khai quốc nguyên huân, chính trị gia, thư pháp gia, Trấn quân Tư mã Vương Tài 王裁. Ông cũng thuộc dòng dõi thế gia đại tộc.

          Lưu Vũ Tích 刘禹锡đời Đường ở bài Ô y hạng 乌衣巷viết rằng:

Chu tước kiều biên dã thảo hoa

Ô y hạng khẩu tịch dương tà

                                  Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến                       

Phi nhập tầm thường bách tính gia

朱雀桥边野草花

乌衣巷口夕阳斜

旧时王谢堂前燕

飞入寻常百姓家

(Hoa dại nở đầy bên cầu Chu Tước

Nơi ngõ Ô Y hoang phế nắng chiều xế bóng

Chim yến trước đây từng làm tổ phía trước nhà họ Vương họ Tạ

Giờ chim đã bay vào nhà của bách tính bình thường)

          Nguyễn Đào: Tức Nguyễn Tịch 阮籍và Đào Uyên Minh 陶渊明.

          Nguyễn Tịch 阮籍 (năm 210 – năm 263): Tự Tự Tông 嗣宗, người Trần Lưu 陈留(nay là thành phố Khai Phong 开封Nam 河南), thi nhân nước Nguỵ thời Tam Quốc, và là một trong Trúc lâm thất hiền 竹林七贤.

Nguyễn Tịch từng giữ chức Binh bộ hiệu uý, Tán kị thị lang, được phong Quan nội hầu 关内侯. Nguyễn Tịch vốn có chí cứu đời, nhân vì có mâu thuẫn với họ Tư Mã đang nắm quyền, nhìn thấy danh sĩ lúc bấy giờ đa số có kết cục không hay, nên thường mượn rượu phóng cuồng để tránh hoạ hại.

Cảnh Nguyên 景元năm thứ 4 (năm 263) Nguyễn Tịch qua đời hưởng niên 53 tuổi.

          Đào Uyên Minh 陶渊明 (khoảng năm 365 – năm 427): Tức Đào Tiềm 陶潜, tự Nguyên Lượng 元亮, hiệu Ngũ Liễu tiên sinh 五柳先生, sau khi về với nhà Lưu Tống (thuộc Nam triều – ND) mới đổi tên là Tiềm. Ông là thi nhân, văn học gia, từ phú gia, tản văn gia cuối thời Đông Tấn, đầu nhà Tống của Nam triều, người Sài Tang 柴桑 Tầm Dương 浔阳 (nay là thành phố Cửu Giang - 九江 tỉnh Giang Tây - 江西). Đào Tiềm từng làm huyện lệnh tại Bành Trạch彭泽. Làm được 81 ngày, gặp viên Đốc bưu quận Tầm Dương đến, bọn thuộc hạ bảo ông “phải thắt đai ra nghinh tiếp”. Ông than rằng:

Ngã khởi năng vị ngũ đấu mễ chiết yêu hướng hương lý tiểu nhi

我岂能为五斗米折腰向乡里小儿

(Ta há vì năm đấu gạo mà khom lưng trước bọn quan lại trong làng)

bèn trả ấn từ quan về ở ẩn. Lúc mất ông có tên thuỵ là Tĩnh Tiết 靖节, người đời gọi ông là Tĩnh Tiết tiên sinh 靖节先生.

Chập chùng quán thấp lầu cao

Tạ Vương mấy chốn Nguyễn Đào mấy nơi

(Nhị độ mai 803 - 804)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 24/4/2023

Previous Post Next Post