Dịch thuật: An Kì Sinh là vị thần tiên như thế nào

 

AN KÌ SINH LÀ VỊ THẦN TIÊN NHƯ THẾ NÀO

          Theo truyền thuyết, An Kì Sinh 安期生 người Lang Da 琅琊Sơn Đông 山东, bán thuốc bên đông hải, người ta gọi ông là “Thiên tuế ông” 千岁翁. Tương truyền khi Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇 đi tuần về phía đông, đến bên biển, xin được gặp. Tần Thuỷ Hoàng cùng với An Kì Sinh nói chuyện ba ngày ba đêm, ban cho ông vàng lụa đến mấy vạn nhưng ông không nhận. An Kì Sinh lưu lại quyển sách nói rằng:

          - Ngàn năm sau, tìm tôi ở dưới núi Bồng Lai 蓬莱.

          Tần Thuỷ Hoàng sai bọn Lô Sinh 卢生, Từ Phúc 徐福đến mấy trăm người vào biển để tìm ông, nhưng gặp phải sóng to gió lớn nên không về. Ngoài ra An Kì Sinh ăn táo trái lớn như trái dưa, đi về chốn Bồng Lai 蓬莱.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 12/4/2023

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post