Dịch thuật: Hảo tửu (Tiếu lâm quảng kí)

 

好酒

          父子扛酒一坛, 路滑跌翻. 其父大怒, 子乃伏地痛饮, 抬头谓父曰: “快些来么, 难道你还要等甚菜?”

            (笑林广记 贪吝部)

HẢO TỬU

          Phụ tử giang tửu nhất đàm, lộ hoạt điệt phiên. Kì phụ đại nộ, tử nãi phục địa thống ẩm, đài đầu vị phụ viết: “Khoái ta lai ma, nan đạo nễ hoàn yếu đẳng thậm thái?”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Tham lận bộ)

RƯỢU NGON

          Hai cha con khiêng vò rượu, đường trơn té ngã làm đổ rượu. Người cha cả giận, người con lại bò dưới đất uống một cách sảng khoái, rồi ngẩng đầu nói vói cha rằng: “Mau lại đây, lẽ nào cha còn đợi phải có mồi gì sao?”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Hảo tửu  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 21/4/2023

Previous Post Next Post