Câu đối: Đào lí tranh nghiên hồng bạch sắc

 

桃李爭妍紅白色

梅蘭競秀淡濃香

Đào lí tranh nghiên hồng bạch sắc

Mai lan cạnh tú đạm nùng hương 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/4/2023

Previous Post Next Post