Sáng tác: Sấu phì (HCH)

 

瘦肥

為何吏瘦

因為官清

廟祝肥美

此倚神靈

SẤU PHÌ

Vị hà lại sấu

Nhân vị quan thanh

Miếu chúc phì mĩ

Thử ỷ thần linh 

ỐM VÀ MẬP

Vì sao viên thư lại gầy ốm

Bởi quan cấp trên của anh ta liêm khiết

Người lo nhan đèn nơi miếu mập

Đó là nhờ vào vị thần của miếu linh thiêng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/3/2023 

          Dựa vào câu tục ngữ Trung Quốc:

官清書吏瘦 神靈廟祝肥

Quan thanh thư lại sấu, thần linh miếu chúc phì

          (Quan cấp trên thanh cao liêm khiết thì thư lại cấp dưới của quan gầy ồm

          Vị thần nơi miếu linh thiêng thì ông từ lo nhan đèn cho miếu mập)

Previous Post Next Post