Dịch thuật: Nhất huy nhi thành (Thành ngữ cố sự)

 

NHẤT HUY NHI THÀNH

一挥而成

Nhấc bút lên là thành công

Giải thích: Hễ nhấc bút lên là thành công. Chỉ văn tài mẫn tiệp, viết chữ, làm văn hoặc vẽ tranh tốc độ cực nhanh.

Xuất xứ: Nguyên . Thoát Thoát đằng 脱脱等: Tống sử - Văn Thiên Tường liệt truyện 宋史 - 文天祥列传.

Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh

人生自自古谁无死

留取丹心照汗青

(Từ xưa đến nay, đời người  ai mà không chết

Chỉ làm sao lưu tấm lòng son chiếu rọi trong sử xanh)

          Hai câu thơ này là danh cú lưu truyền thiên cổ của Hữu thừa tướng triều Nam Tống là Văn Thiên tường 文天祥 lưu lại trước khi bị quân Nguyên sát hại.

          Văn Thiên Tường lúc trẻ đã rất tài hoa. Năm 20 tuổi đậu Tiến sĩ, tại Tập Anh điện 集英殿tiếp nhận hoàng đế điện thí. Đương thời là Lí Tông Triệu Vân 理宗赵昀 tại vị, triều chính mục nát, yếu đuối không có sức. Nhằm đối với tệ đoan của triều đình, Văn Thiên Tường đã dẫn kinh cứ điển tiến hành khuyên gián hoàng đế, viết liền một mạch hơn 10.000 chữ, không cần nháp, nhấc bút lên là thành công (nhất huy nhi tựu - 一挥而就).

          Hoàng đế nhìn qua văn chương của Văn Thiên Tường, phê là đứng đầu. Khảo quan Vương Ứng Lân 王应麟 bên cạnh cũng khen Văn Thiên Tường:

Trung can như thiết, thần khánh hạ bệ hạ đắc nhất nhân tài!

忠肝如铁臣庆贺陛下得一人才!

(Lòng dạ trung thành vững bền như sắt thép, thần chúc mừng bệ hạ có được một nhân tài)

“Nhất huy nhi tựu”一挥而就 cũng được viết là “Nhất huy nhi thành” 一挥而成.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 15/3/2023

Nguyên tác Trung văn

 NHẤT HUY NHI THÀNH

一挥而成

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post