Dịch thuật: Nguồn gốc họ Khương (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ KHƯƠNG 

Về nguồn gốc họ (tính) Khương   chủ yếu có 2 thuyết.

1- Xuất phát từ Viêm Đế Thần Nông thị 炎帝神农氏thời viễn cổ.

          Liên quan đến thuyết này, trong nhiều văn hiến có ghi chép. Thuỷ kinh chú 水经注nói rằng:

          Kì thuỷ, hựu đông kính Khương thị thành nam, vi Khương thuỷ.

          岐水, 又东径姜氏城南, 为姜水

          (Sông Kì lại hướng về phía đông, chảy đến phía nam Khương thị thành, gọi là sông Khương)

          Thần Nông thị 神农氏là một trong “Tam Hoàng” 三皇cổ xưa nhất của Trung Quốc, sinh ra ở bên bờ sông Khương phía tây nam Kì Sơn 岐山Thiểm Tây 陕西, vì thế ông đã lấy “khương” làm họ (tính) của mình. Con cháu nối đời tương truyền. Viêm Đế 炎帝là thuỷ tổ cúa họ Khương . Họ Khương cùng với 20 họ cổ như Cơ , Uy (1), đều bắt nguồn từ xã hội thị tộc theo chế độ mẫu hệ của hơn 2000 năm trước, là một trong những họ cổ xưa nhất của Trung Quốc. Hậu duệ của Thần Nông cùng với họ Khương còn có các họ khác là Tề, Phủ , Thân , Lữ , Kỉ , Hứa , Hướng .

2- Xuất phát từ họ (thị) Hằng đổi sang.

          Họ Khương ước chiếm 0.37% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 60. Tỉnh Sơn Đông 山东 có nhiều người mang họ Khương.

Chú của người dịch

1- Chữ “uy” này trong nguyên tác gồm bộ (nữ) +  (uy).

Trong Khang Hi tự điển 康熙字典phiên thiết là: (ư) phi âm (uy).

Danh nhân các đời

          Khương Thượng 姜尚, từ Tử Nha 子牙, người Đông Hải 东海, còn có tên là Lữ Thượng 吕尚, là vị thủ lĩnh của tộc Khương cuối đời Thương, là thuỷ tổ của nước Tề đầu đời Chu. Khi Vũ Vương 武王 phạt Trụ , ông làm quân sư, lập được chiến công, được phong  tại nước Tề, dân gian gọi ông là Khương Thái Công 姜太公.

          Khương Duy 姜维, tự Bá Ước 伯约, người Thiên Thuỷ 天水nhà Thục Hán thời Tam Quốc, bái Chinh tây Tướng quân 征西将军, nối tiếp Chư Cát Lượng 诸葛亮làm đại thần.

          Đời Đường có Tể tướng Khương Công Phụ 姜公辅, Khương Cách 姜格.

          Nam Tống có từ nhân, âm nhạc gia Khương Quỳ 姜夔. Còn có danh tướng Khương Tài 姜才.

          Đời Minh có hoạ gia Khương Lập Cương 姜立纲, Khương Ẩn 姜隐.

Khương Bành 姜彭, người Dương Châu 扬州Giang Tô 江苏ngày nay, thư họa gia nổi tiếng đầu đời Thanh, là Thiên hạ đệ nhất về “hoạ vũ mao” 画羽毛.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 19/3/2023

Nguyên tác Trung văn

KHƯƠNG TÍNH UYÊN NGUYÊN

姜姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post