Dịch thuật: Thế nào là "Du tiên thi"

 

THẾ NÀO LÀ “DU TIÊN THI”

          “Du tiên thi” 仙诗chỉ thi ca miêu tả thần tiên, cảnh tiên nhằm bộc lộ tư tưởng tình cảm của tác giả. Du tiên thi khởi nguồn rất sớm, chính thức lưu hành vào thời Nguỵ Tấn. Những tác phẩm như Tiên nhân thiên 仙人篇, Viễn du thiên 远游篇, Thăng thiên hành 升天行, Tam du 三游 của Tào Thực 曹植cùng với một số bài thơ Vịnh hoài 咏怀 của Nguyễn Tịch 阮籍thuộc về Du tiên thi. Quách Phác 郭璞 thời Đông Tấn là tác gia đại biểu lấy “du tiên” 游仙 làm chuyên đề, chuyên viết Du tiên thi, đến nay còn lưu tồn 14 bài “Du tiên thi” 游仙诗. Trong Thế thuyết tân ngữ - Văn 世说新语 - 文学 học chú dẫn lời trong Tục Tấn Dương thu 续晋阳秋 của Đàn Đạo Loan 檀道鸾 rằng:

          Cố Quách Phác ngũ ngôn, thuỷ hội hợp Đạo gia chi ngôn nhi vận chi.

          故郭璞五言, 始会合道家之言而韵之.

          (Cho nên thơ ngũ ngôn của Quách Phác, bắt đầu hợp với ý tưởng của Đạo gia nên đã làm ra những bài thơ đó.)

         Trong Chiêu Minh văn tuyển 昭明文选 từng chuyên xếp “Du tiên thi” riêng thành một loại, thu lục có mấy bài của Hà Thiệu 何劭 cùng với “Du tiên thi” 游仙诗 do Quách Phác 郭璞sáng tác. Đời sau cũng có những sáng tác lấy đó làm đề tài.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 08/3/2023

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post