Dịch thuật: Có Tây tử đó thiếu đông sàng nào (554) (Nhị độ mai)

 

CÓ TÂY TỬ ĐÓ THIẾU ĐÔNG SÀNG NÀO (554)

          Tây Tử 西子: Tức Tây Thi 西施, một trong “Tứ đại mĩ nữ” thời cổ Trung Quốc. Tây Thi tính là Tử , thị là Thi , vốn tên là Thi Di Quang 施夷光, người nước Việt thời Xuân Thu, thường được gọi là Tây Thi 西施, dời sau tôn xưng gọi bà là Tây Tử 西子. Từ nhỏ Tây Thi theo mẹ giặt luạ bên sông, nên cũng gọi bà là “Hoán sa nữ” 浣沙女.

          Việt Vương Câu Tiễn 勾践sau khi thất bại trong cuộc chiến tranh với nước Ngô, tiếp nhận mưu kế của Văn Chủng 文种. dùng mĩ nữ để mê hoặc đối phương, đã có được hai người đẹp tại thôn Trữ La 苎萝là Tây Thi 西施và Trịnh Đán 郑旦, dạy cho hai người ca múa lễ nghi. Ba năm học thành, sai Phạm Lãi 范蠡dâng hai mĩ nữ cho Ngô Vương. Ngô Vương Phù Sai 夫差 hài lòng, cho xây Cô Tô đài 姑苏台, sủng ái mĩ nữ suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê quốc chính.

          Sau khi Câu Tiễn diệt Ngô, Tây Thi theo Phạm Lãi phiếm du ngũ hồ, cuối cùng không biết đi đâu, có thuyết cho rằng Tây Thi bị chết chìm, có thuyết lại cho Tây Thi trở về Hoán giang 浣江, rồi chết già chốn sơn lâm.

https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E6%96%BD/674085

          Đông sàng 东床: Chỉ chàng rể, bắt nguồn từ câu chuyện của Vương Hi Chi 王羲之thời Đông Tấn. Trong Thế thuyết tân ngữ 说新语của Lưu Nghĩa Khánh 义庆có thuật lại chuyện của ông:

“Si Thái Uý (Si Giám ) tại Kinh Khẩu, sai môn sinh đưa thư cho Vương Thừa tướng (Vương Đạo 王导) xin được kén rể. Thừa tướng nói với người đem thư của nhà họ Si:

          - Ông ra chái nhà phía đông, tuỳ ý chọn.

          Môn sinh quay về nói lại với Thái uý:

          - Mấy chàng trai con Thừa tướng người nào tướng mạo cũng dễ coi, nghe nói Thái uý muốn kén rể, họ đều làm ra vẻ trang trọng nghiêm túc. Duy chỉ một người nằm phơi bụng trên giường, giống như là không nghe gì.

          Si Giám bảo rằng:

          - Chính là người này đó.

          Sai người tra hỏi người nọ, thì ra là Dật Thiếu (Vương Hi Chi), bèn gã con gái (Si Tuyền 郗璿) cho.”

          (Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆: Thế thuyết tân ngữ 世说新语. Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002)

Con ta yểu điệu khuê phòng

Có Tây Tử đó thiếu đông sàng nào

(Nhị độ mai 553 - 554)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 26/3/2023

Previous Post Next Post