Dịch thuật: Chữ "xa" 车 / 車

 

CHỮ “XA”  /  

          Ở trên là chữ / (xa) trong giáp cốt văn.

          Xe thời cổ do trâu hoặc ngựa kéo, loại xe sớm nhất chỉ có hai bánh. Chữ “xa” trong giáp cốt văn rất có ý nghĩa, dường như là toàn bộ chiếc xe, có bánh xe, càng xe, trục xe cho đến thanh ngang để đóng ngựa vào. Chữ “xa” trong kim văn có chữ phức tạp, có chữ đơn giản, chữ phức tạp tương tự với giáp cốt văn, chữ giản đơn tương tự với tiểu triện, lệ thư, chữ “xa” phồn thể , dùng một bánh xe để đại biểu.

          Theo truyền thuyết, xe sớm nhất do Hoàng Đế 黄帝cách nay hơn 4000 năm phát minh, cho nên Hoàng Đế lại được gọi là “Hiên Viên thị” 轩辕氏.

          “Liễn” cũng là xe thời cổ, là loại xe do con người kéo, loại xe  mà đế vương quý tộc dùng. Đại khái bắt đầu từ thời Hán, loại xe này chi thiên tử mới được dùng. (liễn) là chữ hội ý, hai chữ (phu) đại biểu ở trước xe, là hai xa phu kéo xe,

Quá trình diễn biến của chữ (xa)

Kim văn  Tiểu triện  Lệ thư  Khải thư (phồn thể)  Khải thư (giản thể)

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 02/3/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

 

Previous Post Next Post