Dịch thuật: Chê cửa quá rộng

 

CHÊ CỬA QUÁ RỘNG

          Cuối thời Đông Hán, Dương Tu 杨修giữ chức Chủ bạ 主簿 dưới trướng của Tào Tháo 曹操.

          Gặp lúc phủ Tướng quốc tu sửa môn lâu, khung cửa sau khi làm xong, Tào Tháo đích thân đến kiểm tra. Tào Tháo nhìn qua, không nói tiếng nào, chỉ hướng đến thủ hạ bảo đem bút mực lại viết lên cửa chữ (hoạt) rồi phất tay áo bỏ đi.

          Lúc bấy giờ, mọi người có mặt tại chỗ đều vò đầu bức tai, không hiểu dụng ý của  Tào Tháo là gì, thế là họ mời Dương Tu đến. Dương Tu nhìn qua giải thích rằng:

          - Ý của Tào Tướng quốc không rõ ràng à? Ông ta chê cửa quá rộng đấy. Bời vì trên cửa tức chữ (môn) có viết chức (hoạt), đó chính là chữ (khoát). “khoát” có nghĩa là rộng.

Mọi người nghe qua, hoá ra là như thế. Bấy giờ mới hiểu Tào Tướng quốc mượn cửa để đố chữ.

          Về sau, môn lâu này được sửa lại, lại mời Tào Tháo đến xem, lần này quả nhiên Táo Tháo hài lòng.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 18/02/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post