Dịch thuật: Trung thần Ngũ Tử Tư

 

TRUNG THẦN NGŨ TỬ TƯ

          Ngũ Tử Tư 伍子胥là người nước Sở thời Xuân Thu. Phụ thân của ông là quan Đại phu nước Sở, giữ chức Thái phó 太傅thời Bình Vương 平王. Về sau Bình Vương nghe lời sàm giết phụ thân và người anh của Ngũ Tử Tư, Ngũ Tử Tư lén đào thoát.

          Một ngày nọ, Ngũ Tử Tư đến bên sông Phú Xuân 富春, gọi ngư ông đưa ông qua sông, ngư ông nọ đưa ông sang bờ bên kia, lại thấy sắc mặt ông lộ vẻ đói khát liền về nhà đem cơm rượu cho ông dùng.

          Ngũ Tử Tư vô cùng cảm động, muốn báo đáp, nhưng ngư ông nọ không những không nhận, thậm chí danh tính cũng không muốn nói ra.

          Về sau, Ngũ Tử Tư đến nước Ngô, Ngô Vương Hạp Lư 阖闾trọng dụng ông. Qua mấy năm, nước Ngô lớn mạnh, đánh bại nước Sở. Ngũ Tử Tư quật mộ Bình Vương, lấy roi đánh thi thể 300 cái, lại còn khoét đôi mắt của Bình Vương để báo thù cho phụ thân và anh. Từ đó về sau, ông trung thành với nước Ngô.

          Nhưng từ sau khi Phù Sai 夫差 nắm quyền, say mê người đẹp Tây Thi 西施 mà Câu Tiễn 勾践dâng tặng, lại dùng gian thần, nước Ngô có nguy cơ diệt vong trước mắt. Ngũ Tử Tư khuyên can, Phù Sai khó chịu, bèn ban cho ông thanh kiếm để tự vẫn.

          Trước lúc chết, Ngũ Tử Tư dặn con rằng:

          - Hãy đem đôi mắt của ta treo nơi cổng thành phía nam, ta muốn nhìn thấy đội quân nước Việt đến đánh nước Ngô. Dùng tấm da bọc lấy thi thể ta ném xuống giữa sông, ta sẽ theo thuỷ triều mà đến, ta muốn nhìn thấy nước Ngô diệt vong.

          Quả nhiên, vào năm 473 trước công nguyên, Việt Vương Câu Tiễn thống lĩnh đại quân đánh bại nước Ngô.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 28/01/2023

Nguyên tác Trung văn

TRUNG THẦN NGŨ TỬ TƯ

忠臣伍子胥

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post