Dịch thuật: Quản Ninh cát tịch (Thường dụng điển cố)

 

QUẢN NINH CÁT TỊCH

管宁割席 

          Chỉ việc tuyệt giao bạn bè.

Điển xuất từ Nam triều . Tống . Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆: Thế thuyết tân ngữ - Đức hạnh 世说新语 - 德行.

         Cuối thời Đông Hán, Quản Ninh và Hoa Hâm cùng ngồi trên một chiếu đọc sách. Ngày nọ, phía ngoài cửa có xe cao ngựa lớn đi ngang qua. Hoa Hâm bỏ sách xuống chạy ra xem, Quản Ninh vẫn đọc sách như thường. Về sau Quản Ninh đã cắt đôi chiếu, chia ra mà ngồi, lại nói rằng: “Ông không phải là bạn của tôi”.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/01/2023

Nguồn

THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ

常用典故

Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍

Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005 

Phụ lục của người dịch

CÁT TỊCH PHÂN TOẠ

Quản Ninh, Hoa Hâm cộng viên trung sừ thái, kiến địa hữu phiến kim, Quản huy sừ dữ ngoã thạch bất dị, Hoa tróc nhi trịch khứ chi. Hựu thường đồng tịch độc thư, hữu thừa hiên miện nhi quá môn giả, Ninh độc như cố, Hâm phế thư xuất khán. Ninh cát tịch phân toạ, viết: “Tử phi ngô hữu dã.”

割席分坐

    管宁, 华歆共园中锄菜, 见地有片金, 管挥锄与瓦石不异, 华捉而掷去之. 又尝同席读书, 有乘轩冕过门者, 宁读如故, 歆废书出看. 宁割席分坐, : 子非吾友也.

CẮT CHIẾU CHIA CHỖ NGỒI

          Quản Ninh và Hoa Hâm cùng cuốc đất trồng rau trong vườn, họ trông thấy dưới đất có một miếng vàng. Quản Ninh vung cuốc không ngừng, xem đó như gạch đá không khác. Hoa Hâm nhặt miếng vàng lên rồi sau mới quăng đi. Hai người thường ngồi chung chiếu đọc sách. Có một vị quan ngồi xe cao 4 bên có buông rèm đi ngang qua cửa. Quản Ninh vẫn cứ đọc sách như thường, còn Hoa Hâm thì bỏ sách xuống chạy ra ngoài xem. Quản Ninh liền cắt chiếu chia chỗ ngồi, nói rằng: “Ông không phải là bạn của tôi.”

          (Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆: Thế thuyết tân ngữ 世说新语, Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002)

 

Previous Post Next Post