Dịch thuật: Chữ "thần" 臣

 

CHỮ “THẦN” 

          Ở trên là chữ (thần) trong giáp cốt văn.

          Chữ (thần) trong giáp cốt văn có hình dạng một con mắt. Con mắt không phải nằm ngang mà là đứng. Đó là chữ xưa nhất biểu thị nô lệ, thời cổ một bộ phận lớn nô lệ là tù binh, phải phục vụ chủ nhân. Nô lệ khi tiếp thụ mệnh lệnh của chủ nhân chỉ có thể cúi đầu, nhưng mắt phải mở to hướng lên trên nhìn xiên chủ nhân. Sau dần dẫn đến ý nghĩa là đại thần giúp quốc quân thống trị. Cách tạo ra chữ này rất có ý nghĩa.

Quá trình diễn biến của chữ (thần)


 Kim văn    Tiểu triện    Lệ thư    Khải thư


                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 11/01/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post