Thư pháp: Huynh đệ kí hấp...

 


Huynh đệ kí hấp

Hoà lạc thả đam

Phụ mẫu kì thuận hĩ hồ

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/12/2022


Previous Post Next Post