Dịch thuật: Chữ "thượng" 上 và chữ "hạ" 下

 

CHỮ “THƯỢNG”  VÀ CHỮ “HẠ”

THƯỢNG

          Ở trên là chữ (thượng) trong giáp cốt văn.

          Bên trên là một nét ngang ngắn, bên dưới là một nét cong dài, cả hai kết hợp lại, ý nói nét ngang ngắn ở trên nửa nét cong.

          Đến tiểu triện, chữ (thượng) nhìn thấy giống hệt chữ mà hiện nay chúng ta dùng, so với giáp cốt văn, chữ tiểu triện hiều hơn một nét sổ thẳng. nét sổ thẳng này giống thước ngắm, làm nổi bật nét ngang ngắn trên đường chuẩn tương đối dài ở dưới.

HẠ

          “Thượng” ý nghĩa chính chỗ cao, bên trên. Đối lập lại có chữ (hạ). Chữ (hạ) trong giáp cốt văn, bên trên là nét cong dài, bên dưới là nét ngang ngắn, ý nghĩa là ở dưới nét cong. Tương phản lại với chữ (thượng), đây chính là tính liên quan trong quá trình sáng tạo chữ Hán. 

Phụ lục


Chữ "hạ" và chữ "thượng" (giáp cốt văn)

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 23/12/2022

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post