Dịch thuật: Nguồn gốc họ Vinh (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ VINH

Về nguồn gốc họ (tính) Vinh   chủ yếu có 2 thuyết.

1- Vào đời Hoàng Đế 黄帝 thời viễn cổ, có một âm nhạc gia tên Vinh Viên 荣援, đã đúc cho Hoàng Đế 12 chiếc chuông đồng, dùng để diễn tấu nhạc Hàm Trì  咸池 của Hoàng Đế. Hoàng Đế rất vui, liền phong cho Vinh Viên làm quốc quân nước Vinh . Con cháu đời sau của ông lấy Vinh làm họ (thị).

2- Vào đời Chu Thành Vương 周成王 thời thượng cổ, có một vị khanh sĩ được thụ phong tại ấp Vinh (nay là vùng đất thuộc huyện Củng Nam 河南), xưng là Vinh Bá 荣伯, con cháu của ông bèn lấy ấp làm họ (tính).

          Lại có quan đại phu Di Công 夷公 thời Văn Vương 文王.Nhân tổ tiên từng được thụ phong ở đất Vinh , cho nên xưng là Vinh Di Công 荣夷公, con cháu đời sau cũng lấy Vinh làm họ (thị).

Họ Vinh ước chiếm 0.01% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước. Tỉnh Cát Lâm có nhiều người mang họ Vinh .

Danh nhân các đời

          Thời Xuân Thu có danh sĩ Vinh Khải Kì 荣启期, nước Sở có đại phu Vinh Hoàng 荣黄, nước Lỗ có danh sĩ, học trò của Khổng Tử, Vinh Khể 荣綮. Triều Tuỳ có Thị ngự sử Vinh Tì 荣毗. Đời Minh có dũng sĩ Vinh Hoa 荣华, hiếu tử huynh đệ Vinh Tuyên 荣瑄, Vinh Tú 荣琇. Đời Thanh có thi nhân, hoạ gia Vinh Liên 荣涟.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 28/12/2022

Nguyên tác Trung văn

VINH TÍNH UYÊN NGUYÊN

荣姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post