Dịch thuật: Bao Chửng thiết diện vô tư

 

BAO CHỬNG THIẾT DIỆN VÔ TƯ

Nói đến Bao Thanh Thiên 包青天, nhất định mọi người đều quen thuộc. Ở các tác phẩm điện ảnh đã khắc hoạ hình tượng một vị quan thanh chính liêm minh, không sợ cường quyền. Trong lịch sử, Bao Thanh Thiên tên là Bao Chửng 包拯, từng đảm nhiêm qua chức Tri phủ phủ Khai Phong 开封 niên hiệu Khánh Lịch 庆历thời Bắc Tống. Ông làm quan liêm chính, làm nhiều việc tốt cho dân, rất được nhân dân tôn kính.

          Khoảng niên hiệu Khánh Lịch 庆历thời Bắc Tống, nhân dân các nơi không chịu nổi thuế khoá nặng nề, các cuộc khởi nghĩa nông dân lần lượt bộc phát. Để làm dịu mâu thuẫn xã hội, Tham tri chính sự Phạm Trọng Yêm 范仲淹và Xu mật xứ Phú Bật 富弼 đề xuất 10 phương án cải cách, sử xưng là “Khánh Lịch tân chính” 庆历新政.

          Sau khi Khánh Lịch tân chính thất bại, chính quyền Bắc Tống ngày càng hủ bại, đặc biệt là tại phủ Khai Phong 开封 ở kinh thành, quyền quý đại thần tham ô nhận hối lộ thịnh hành. Đến khi Bao Chửng đến nhậm chức Tri phủ phủ Khai Phong, phong khí hủ bại này mới dần được khống chế.

          Bao Chửng người Hợp Phì 合肥Lư Châu 庐州, từng làm qua chức quan địa phương. Mỗi khi ông đến một địa phương nào đó, đều cho thủ tiêu bộ phận tạp thuế nặng nề, giải quyết án oan sai. Về sau, Bao Chửng được điều đến kinh thành làm gián quan. Ông đề xuất nhiều kiến nghị hay. Để chỉnh đốn trật tự phủ Khai Phong, Tống Nhân Tông 宋仁宗 liền điều Bao Chửng đến phủ Khai Phong nhậm chức Tri phủ.

          Trước Bao Chửng, bất kể là ai nhậm chức Tri phủ phủ Khai Phong, đều không tránh được có mối liên hệ với bọn quyền quý, nhận hối lộ. Sau khi Bao Chửng đến, quyết đem phong khí hủ bại đó chỉnh đốn một cách triệt để.

          Theo pháp chế của triều Tống, muốn đến nha môn cáo trạng trước tiên phải nhờ người viết tờ cáo trạng, sau đó thông qua viên tiểu lại ở nha môn dâng lên Tri phủ đại nhân. Một số tụng sư và tiểu lại của nha môn thừa dịp lường gạt sách nhiễu. Bao Chửng trước tiên dẹp bỏ quy củ đó, quy định lão bách tính muốn cáo trạng kêu oan, có thể đến trước cửa nha môn đánh trống, sau đó trực tiếp lên công đường tố cáo.

          Một năm nọ, Khai Phong gặp nạn hồng thuỷ, đường thuỷ Huệ Dân Hà 惠民河 bị ách tắc, nước sông dâng tràn, nhấn chìm đường phố, rất nhiều người không có nhà để về. Trải qua điều tra, Bao Chửng phát hiện, nước bị ách tắc là do bởi một số hoạn quan, cùng bọn quyền quý xâm chiếm đường sông, xây cất hoa viên, đình đài trên đường sông. Bao Chửng lệnh cho những chủ công trình này phải tháo dỡ toàn bộ kiến trúc trên đường sông.

          Bao Chửng trước giờ vốn thiết diện vô tư, đối với bằng hữu thân thích của mình cũng nghiêm túc như thế, không hề nể mặt, bỉnh công chấp pháp. Từ đó, không còn ai vì việc riêng mà tìm đến ông.

          Tống Nhân Tông rất coi trọng Bao Chửng, thăng ông làm Xu mật phó sứ. Bao Chửng sau khi thăng nhậm quan cao, cuộc sống vẫn giản đơn chất phác. Ông răn dạy con cháu không được tham tang uổng pháp.

          Bao Chửng một đời liêm khiết, trở thành điển hình một vị thanh quan của đời sau, được bách tính tôn xưng là “Bao Thanh Thiên” 包青天.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 27/12/2022

Nguyên tác Trung văn

BAO CHỬNG THIẾT DIỆN VÔ TƯ

包拯铁面无私

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 6)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post