Câu đối: Liêm ngoại phi lai toàn hại điểu .....

 

簾外飛來全害鳥

肉中生出盡蛆蟲

 

 Liêm ngoại phi lai toàn hại điểu

Nhục trung sinh xuất tận thư trùng

(Bên ngoài rèm (liêm), toàn loài chim gây hại bay tới

Trong miếng thịt (nhục), cả lũ giòi bọ sinh sôi)

(Loài hại điểu không có liêm khiết bay tới

Lũ giòi bọ không biết sỉ nhục sinh sôi)

Liêm bức rèm, đồng âm với “liêm” (liêm khiết). Nhục miếng thịt, đồng âm với “nhục” (sỉ nhục).

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 17/12/2022

Previous Post Next Post